Elektrozawory do zraszania dry-coolerów i uzupełniania wody w wieżach chłodniczych

wpis w: Bez kategorii | 0

Proces chłodzenia suchego odbywa się w urządzeniach zwanych chłodniami wentylatorowymi suchymi, w których medium (woda lub roztwór glikolu) przepływa przez szereg rur. Chłodzący strumień powietrza generowany jest przez wentylatory zapewniające równomierny przepływ powietrza przez całą powierzchnię. Gdy wydajność chłodzenia zwłaszcza w gorące dni jest niewystarczająca, na pomoc mogą przyjść wymienniki ciepła i skraplacze o chłodzeniu adiabatycznym. System rur biegnący pod wymiennikiem ciepła lub obok niego posiada wbudowane dysze natryskowe, które umożliwiają adiabatyczne obniżanie temperatury przy wysokiej temperaturze otoczenia.

Strumień powietrza wlotowego przez dysze natryskowe jest zraszany wodą w formie aerozolu, a chłodzenie następuje poprzez odparowanie. Urządzenia tego typu dostosowane są do ściśle określonych zastosowań i cechują się maksymalnie zoptymalizowaną wydajnością oraz minimalnym poziomem hałasu. W przeciwieństwie do chłodnic suchych, w wieżach chłodniczych woda jako medium chłodzące podlega chłodzeniu bezpośrednio w strumieniu powietrza, a po schłodzeniu wraca ponownie do obiegu chłodzącego. Na skutek odparowania, z parą wodną ulatuje do atmosfery regularnie dość spora ilość wody z obiegu chłodzącego.

Wodę charakteryzuje dwudziestokrotnie większy współczynnik przewodzenia ciepła od powietrza. Niskociśnieniowe systemy, o ciśnieniu w układzie na poziomie 1,5 – 2,5 bar, charakteryzują się głównie nasyceniem powietrza wlotowego. Systemy wysokociśnieniowe, o ciśnieniu w układzie na poziomie 2,0 – 4,0 bar, oznaczają pracę w trybie częściowo hybrydowym. W przypadku wież chłodniczych elektrozawory służą do zasilania zestawu dysz (tryskaczy) rozpylających wodę po powierzchni chłodnic oraz mają za zadanie uzupełniać ubytki wody. Dla obydwu typów systemów, w zależności od konstrukcji, temperatura medium na wylocie jest poniżej temperatury otoczenia. Wymiennik ciepła ze zraszaniem żeber posiada urządzenie zwilżające żebra wodą wtedy, gdy jest to wymagane. Spływająca kaskadowo woda jest gromadzona w misie ze stali nierdzewnej i tłoczona za pomocą pompy z powrotem do urządzenia zwilżającego. Praca w trybie mokrym uruchamiana jest w zależności od temperatury medium oraz temperatury otoczenia. Zawory elektromagnetyczne, charakteryzują się natychmiastowym czasem reakcji na sygnał sterujący, umożliwiając w ten sposób dokładną regulację procesów termodynamicznych. Należy także pamiętać, że woda powinna być zmiękczona (stacja uzdatniania wody) aby zapobiegać wytrącaniu osadów organicznych.

 

Tabela 1

Korpusy elektrozaworów dopuszczających wodę, funkcja NC, uszczelnienie EPDM

Numer kat. Opis Przyłącze Gniazdo Ciśnienie różnicowe Kv*
032U7115 EV220B 15B G12E NC G1/2 DN15 0,3-16 bar 4 m3/h
032U7120 EV220B 20B G34E NC G3/4 DN20 0,3-16 bar 8 m3/h
032U7125 EV220B 25B G1E NC G1 DN25 0,3-16 bar 11 m3/h
032U7132 EV220B 32B G114E NC G1 ¼ DN32 0,3-16 bar 18 m3/h
032U7140 EV220B 40B G112E NC G1 ½ DN40 0,3-16 bar 24 m3/h
032U7150 EV220B 50B G2E NC G2 DN50 0,3-16 bar 40 m3/h

* Kv określa ilość m3/h wody, jaka przepłynie przez zawór przy ciśnieniu różnicowym 1 bar

 

Tabela 2

Korpusy elektrozaworów do spustu wody / kondensatu jako zabezpieczenie przed zamrożeniem oraz służące usunięciu pozostałości p odparowaniu, funkcja NC, uszczelnienie EPDM

Numer kat. Opis Przyłącze Gniazdo Ciśnienie różnicowe** Kv*
032U5709 EV210B 3,0B G14 E NC G1/4 DN3 0-20 bar 0,3 m3/h
032U5250 EV250B 10BD G38 E NC G3/8 DN10 0-10 bar 2,5 m3/h
032U5252 EV250B 12BD G12 E NC G1/2 DN12 0-10 bar 4,0 m3/h

* Kv określa ilość m3/h wody, jaka przepłynie przez zawór przy ciśnieniu różnicowym 1 bar
**podane wartości ciśnienia różnicowego dotyczą cewek prądu zmiennego a.c.

Tabela 3

Cewki do korpusów zaworów elektromagnetycznych

Numer kat. Typ Napięcie Moc Stopień ochrony
018F6701 BE 230AS 230V AC 50 Hz 12W IP67
018F6707 BE 024AS 24V AC 50Hz 12W IP67
018F6756 BE 012DS 12V DC 15W IP67
018F6757 BE 024DS 24V DC 16W IP67

 

Nota aplikacyjna – PDF