Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo

Oferta urządzeń Danfoss z tego działu jest bardzo obszerna. Nasze doświadczenie w ciepłownictwie pozwala znaleźć odpowiednie rozwiązanie do potrzeb klienta, niezależnie czy ma to być węzeł ciepła do domu jednorodzinnego, system sterowania ogrzewaniem, czy automatyka ciepłownicza w większych obiektach.

Zastosowanie: Sterowanie ciepłem, dystrybucja ciepła, regulacja ciśnienia i temperatury w instalacjach grzewczych, produkcja ciepła.

 

Zadzwoń po ofertę

+48 42 640 42 65

Termostaty grzejnikowe

Termostaty Danfoss to nie tylko wygoda użytkowania, ale także niższe rachunki za ogrzewanie oraz troska o środowisko naturalne. Potwierdzeniem tego jest przyznana najwyższa ocena "A" w europejskiej klasyfikacji TELL obejmującej produkty z dziedziny armatury grzejnikowej. Więcej...

Termostaty pokojowe

Szeroka gama produktów z ręczną nastawą i programowalnych. Występują w wersji przewodowej lub bezprzewodowej. W wersjach z kalendarzem istnieje możliwość ustawienia obniżeń temperatury w zależności od dnia i godziny. Więcej...

Wodne ogrzewanie podłogowe

Danfoss oferuje szeroką gamę produktów do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Prawidłowa regulacja umożliwia utrzymanie komfortu cieplnego w budynku przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii. Więcej...

Zawory równoważące i regulacyjne

Podstawowym celem stosowania zaworów równoważących jest zrównoważenie instalacji grzewczych i wody lodowej. Zrównoważona instalacja umożliwia pozostałym elementom instalacji, takim jak zawory regulacyjne, grzejniki, nagrzewnice, belki chłodzące pracę w prawidłowych warunkach. Więcej...

Pompy ciepła - przegląd urządzeń

Pompy ciepła efektywnie odzyskują odnawialną energię słoneczną zmagazynowaną w gruncie, w wodzie i w powietrzu. Następnie przetwarzają ją w celu dostarczenia ciepła, chłodu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Danfoss oferuje energooszczędne rozwiązania grzewcze i chłodnicze przeznaczone zarówno do nowego budownictwa, jak i do modernizacji istniejącej instalacji.

Rekuperatory

Centrale rekuperacyjne Danfoss Air są wysokowydajnymi urządzeniami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła. Centrale Danfoss są zaprojektowane z myślą o minimalnym możliwym wewnętrznym spadku ciśnienia. Więcej...

Regulatory pogodowe

Inteligenta regulacja pogodowa realizowana przez prawidłowo uruchomiony elektroniczny regulator obsługujący aplikację ciepłowniczą optymalizuje wydajność cieplną sieci dystrybucji ciepła poprzez obniżenie temperatury powrotu. To generuje oszczędności na poziomie 10-15% i wydłuża żywotność układu. Różnorodność interfejsów komunikacji w regulatorze elektronicznym zapewnia łatwy dostęp do komunikacji i monitoringu, pełnego przeglądu i zdalnego sterowania we wszystkich regulatorach podłączonych do systemu. Więcej...

Komponenty do palników olejowych

Danfoss oferuje pełny zakres komponentów dla palników olejowych do ich monitorowania i kontroli, w domowych, użytkowych i przemysłowych zastosowaniach. Więcej...

Zawory regulacyjne z siłownikiem elektrycznym

Zawory regulacyjne są stosowane do precyzyjnej regulacji poziomu temperatury w układach ogrzewania, która zapewnia komfort w budynku użytkownikowi końcowemu. W rozumieniu energetycznej sprawności, optymalny poziom temperatury może prowadzić do obniżenia strat energii a przez to do ograniczenia emisji CO2. Dobry wskaźnik regulacyjności i szybka reakcja na zmiany na zapotrzebowanie C.W.U.  są  jednymi z głównych czynników potrzebnych do zapewnienia optymalnych warunków  działania regulacji.

Zawory kulowe i przepustnice

Odcinające zawory kulowe mają zastosowanie jako komponenty do aplikacji ciepłowniczych z regulacją on/off. W każdym układzie elektrociepłowni, sieci ciepłowniczych i węzłów istnieje zapotrzebowanie na zawory odcinajace on/off do podłączenia układów do budynków.  Zawory odcinające on/off umożliwiają obsługę serwisową, eksploatycyjną i naprawczą w układzie poprzez możliwość odcięcia od układu na pewien czas.

Regulatory ciśnienia i przepływu

Regulatory różnicy ciśnień i przepływu są to komponenty, które hydraulicznie równoważą układ pod względem ciśnienia i przepływu. Aby osiągnąć optymalne warunki dla układów ciepłowniczych, należy je wyposażyć w komponenty hydrauliki równoważącej. Poprzez regulację różnicy ciśnień i przepływu w układzie zapewniona jest prawidłowa równowaga hydrauliczna. To obniża natężenie przepływu i straty ciepła w układzie, podwyższa sprawność pracy pomp i zapewnia prawidłową dostawę c.w.u. i ogrzewanie do wszystkich użytkowników.

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury mogą obniżać straty energii cieplnej a przez to redukować emisję CO2 w kontekście wydajności energetycznej. Precyzyjna regulacja temperatury w układach ogrzewania zapewnia użytkownikowi końcowemu prawidłowy komfort w budynku.  Dobry wsakźnik regulacyjności i szybki czas odpowiedzi na zmiany zapotrzebowania ciepłej wody użytkowej to tylko niektóre cechy potrzebne do zapewnienia optymalnej regulacji. Odnosi się to zarówno do regulacji temperatury po stronie zasilania CWU jak również po stronie układów ciepłowniczych.

Kompaktowe węzły cieplne

Węzły ciepła w budynkach lub mieszkaniach mają za zadanie transfer ciepła z układu sieci ciepłowniczych do wymaganego zapotrzebowania w  instalacji ogrzewania  lub instalacji CWU.

Płytowe wymienniki ciepła

Płytowe wymienniki ciepła to komponenty, które umożliwiają transfer ciepła z jednego układu do drugiego ( np. z sieci ciepłowniczych do ukladów instalacyjnych).  Efektywny transfer ciepła z układu sieci ciepłowniczych lub z elektrociepłowni do użytkownika końcowego ze zminimalizowaną redukcją temperatury dostawy jest jedną z głównych funkcji układów ciepłowniczych. W jakimkolwiek układzie jest wymiana ciepła, wymiennik Micro Plate™ może wzmocnić wydajność systemu poprzez lepszą przewodność ciepła i obniżnie energii potrzebnej do pompowania.