DOTACJE do 40% do pomp ciepła Danfoss

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uruchomił program dotacji dla osób fizycznych do instalacji OZE w województwie łódzkim. Naszym klientom pomagamy w uzyskaniu dotacji poprzez pomoc w kompletowaniu i uzupełnianiu dokumentów.

Zadzwoń po szczegóły

+48 42 640 42 65

Najważniejsze informacje:

  • składanie wniosków do końca września 2018 roku, lub do wyczerpania środków
  • dla pomp ciepła gruntowych kwota kwalifikowana to 2000zł x moc pompy + cały koszt wykonania dolnego źródła
  • dla pomp powietrznych kwota kwalifikowana to 2500zł x moc
  • kwota kwalifikowana do dotacji na instalację rekuperacji, to cały koszt jej wykonania
  • do 40% dotacji od kwoty kwalifikowanej dla budynków modernizowanych oddanych do użytkowania przed 31.12.2016r. oraz dla budynków nowych w budowie
  • maksymalnie jedna osoba może otrzymać 30000zł dotacji
  • dotacje realizowane są przez kredyt w jednym z banków, które podpisały umowę w tym celu z WFOŚiGW

Szczegóły zawiera "Program priorytetowy dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2018- 2019".

Przykładowe wartości dofinansowania dla pomp powietrznych:

Pompa ciepła powietrzna DHP-AQ 11
Moc pompy: 10,8 kW
Kwota kwalifikowana: 10,8 x 2500zł = 27000zł
Dotacja: 27000zł x 40% = 10800zł

Pompa ciepła powietrzna DHP-AQ 13
Moc pompy: 12,2 kW
Kwota kwalifikowana: 12,2 x 2500zł = 30500zł
Dotacja: 30500zł x 40% = 12200zł

Przykładowe wartości dofinansowania dla pomp gruntowych:

Pompa ciepła powietrzna DHP-H8 Opti Pro+
Moc pompy: 7,5 kW
Dolne źródło (odwierty): 18533zł
Kwota kwalifikowana: 7,5 x 2000zł + 18533zł = 33533zł
Dotacja: 33533zł x 40% = 13413,20zł

Pompa ciepła powietrzna DHP-H10 Opti Pro+
Moc pompy: 10,2 kW
Dolne źródło (odwierty): 21503zł
Kwota kwalifikowana: 10,2 x 2000zł + 21503zł = 41903zł
Dotacja: 41903zł x 40% = 16761,20zł