DOTACJE do pomp ciepła z programu "CZYSTE POWIETRZE"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizuje program dotacji dla osób fizycznych do instalacji pomp ciepła i rekuperacji w województwie łódzkim. Naszym klientom pomagamy w uzyskaniu dotacji poprzez pomoc w kompletowaniu i uzupełnianiu dokumentów.

Zadzwoń po szczegóły

+48 42 640 42 65

Najważniejsze informacje:

 • składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego
 • program przewiduje dofinansowanie m.in. na wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu oraz na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji)
 • dla pomp ciepła gruntowych maksymalna kwota kwalifikowana 45 000 zł
 • dla pomp powietrznych maksymalna kwota kwalifikowana 30 000 zł
 • dla instalacji rekuperacji maksymalna kwota kwalifikowana to 10 000 zł - tylko budynki modernizowane
 • maksymalna kwota kwalifikowana łączna to 53 000 zł, minimalna to 7 000 zł
 • dofinansowanie może wynieść od 30% do nawet 90% kwoty kwalifikowanej i jest to uzależnione od dochodu osób w gospodarstwie domowym
 • okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
 • dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte: nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019 r., po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych od 01.07.2019 r.
 • dotacje realizowane są przez kredyt w jednym z banków, które podpisały umowę w tym celu z WFOŚiGW

Szczegóły zawiera "Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE". Więcej informacji na stornie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakładce "Czyste powietrze".