DOTACJE do pomp ciepła z programu "CZYSTE POWIETRZE"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi realizuje program dotacji dla osób fizycznych do instalacji pomp ciepła i rekuperacji w województwie łódzkim. Naszym klientom pomagamy w uzyskaniu dotacji poprzez pomoc w kompletowaniu i uzupełnianiu dokumentów.

Zadzwoń po szczegóły

+48 42 640 42 65

Najważniejsze informacje:

 • składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny/wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku/lokalu.
 • program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. W przypadku, gdy nieruchomość jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
 • program przewiduje dofinansowanie m.in. na wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu oraz na montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacji).
 • dla pomp ciepła gruntowych maksymalna kwota kwalifikowana 45 000 zł.
 • dla pomp powietrznych maksymalna kwota kwalifikowana 30 000 zł.
 • dla instalacji rekuperacji maksymalna kwota kwalifikowana to 10 000 zł.
 • maksymalna kwota kwalifikowana łączna to 53 000 zł, minimalna to 7 000 zł.
 • dofinansowanie może wynieść do nawet 90% kwoty kwalifikowanej i jest to uzależnione od dochodu osób w gospodarstwie domowym.
 • okres realizacji przedsięwzięcia: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
 • dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte: nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019 r., po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych od 01.07.2019 r.
 • w budynkach nowo budowanych koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła są kwalifikowane pod warunkiem ich poniesienia do 31.12.2019 r.
 • w przypadku instalacji indywidualnego źródła ciepła realizacja inwestycji może być dofinansowana jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • w przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe realizacja inwestycji może być dofinansowana jedynie w sytuacji, gdy wymienione źródło ciepła jest trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku ww. źródła ciepła jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu.

Szczegóły zawiera "Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE". Więcej informacji na stornie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakładce "Czyste powietrze".