Zawory równoważące i regulacyjne

Podstawowym celem stosowania zaworów równoważących jest zrównoważenie instalacji grzewczych i wody lodowej. Zrównoważona instalacja umożliwia pozostałym elementom instalacji, takim jak zawory regulacyjne, grzejniki, nagrzewnice, belki chłodzące pracę w prawidłowych warunkach. Efektem jest uzyskanie oczekiwanego komfortu cieplnego w pomieszczeniach używanych do pracy lub do wypoczynku. Danfoss oferuje automatyczne i ręczne zawory równoważące dla każdego rodzaju instalacji: grzewczej, chłodzącej lub ciepłej wody użytkowej. Zawory oprócz funkcji regulacyjnych ułatwiają diagnostykę i konserwację instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia. Ponadto zastosowanie zaworów regulacyjnych w instalacji ciepłej wody użytkowej pozwala uzyskać znaczne oszczędności na kosztach eksploatacji.

Zadzwoń po ofertę

+48 42 640 42 65

Automatyczne zawory równoważące

Równoważenie automatyczne to nowoczesna metoda zapewnienia optymalnej równowagi w całym pionie/odgałęzieniu. Równoważenie odbywa się za pomocą dwóch zaworów połączonych rurką kapilarną. Na powrocie montowany jest jeden z zaworów ASV-P lub ASV-PV, różnica pomiędzy nimi polega głównie na tym, że zawór ASV-P umożliwia utrzymanie różnicy ciśnień na poziomie 10 kPa (nastawa fabryczna), natomiast zawór ASV-PV stabilizuje różnicę ciśnień w różnych zakresach: 5-25 kPa, 20-40 kPa, 35-75 kPa lub 60-100 kPa. Na zasilaniu montowany jest jeden z trzech zaworów ASV-I, ASV-M lub zawór ASV-BD. Zawór ASV-I łączący w sobie funkcję zaworu nastawczego i odcinającego,  zawór ASV-M będący zaworem odcinającym lub zawór ASV-BD który jest połączeniem zaworu nastawczego oraz kulowego zaworu odcinającego. Automatyczne zawory ASV gwarantują optymalną pracę przy zmiennym obciążeniu układu grzewczego lub chłodzącego, a także dają możliwość przebudowy instalacji bez potrzeby jej ponownego równoważenia. Zawory ASV są dostosowane do pracy w dużych układach, przy znaczących wahaniach ciśnienia pomiędzy jego krańcowymi punktami. Jednocześnie sprawdzają się w równoważeniu układów o niskim ciśnieniu dyspozycyjnym i niewielkich wahaniach. Dzięki hydraulicznemu odciążeniu grzybka zaworu, regulator może pracować przy dużych ciśnieniach różnicowych.

Wielofunkcyjny zawór AB-QM

Zawory AB-QM są wielofunkcyjnymi automatycznymi regulatorami przepływu z funkcją ograniczania jego wartości maksymalnej. Zawór posiada liniową charakterystykę regulacyjną niezależnie od wahań ciśnienia w instalacji. Wartość przepływu maksymalnego jest ustawiana i dostosowana do maksymalnej wydajności urządzenia końcowego. Zawory AB-QM są przystosowane do współpracy z napędami typu ON/OFF i modulowanymi. Zawory AB-QM są stosowane w instalacjach c.o. i wody lodowej. Zawory AB-QM przeznaczone są do instalacji zmiennoprzepływowych jak również stałoprzepływowych. Zawory AB-QM zapewniają pełną kontrolę komfortu w pomieszczeniu.

Ręczne zawory równoważące LENO™ MSV

Ręczne zawory równoważące z nastawą wstępną są stosowane w równoważeniu hydraulicznym przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych.  Zawory MSV z nastawą wstępną umożliwiają ograniczenie przepływu, dzięki czemu mogą realizować zadany maksymalny przepływ. Ręczny zawór równoważący posiada prostą i zwartą budowę, co ułatwia  montaż i eksploatację.Dzięki dostępnym akcesoriom, zawory umożliwiają pomiar różnicy ciśnień i przepływu w pionie.

Ręczne zawory równoważące USV z możliwością rozbudowy do wersji automatycznej

Zawory USV preznaczone są do równoważenia instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych. Powodują one zrównoważenie instalacji przy stałym obciążeniu. Stosowane do ręcznej regulacji przepływu. Umożliwiają  prostą rozbudowę do wersji automatycznej (USV-PV), np. w przypadku, gdy w układzie występują spadki dostaw ciepła, wahania temperatury lub powstają szumy, spowodowane zmianami w instalacji. Wśród tej grupy produktów znajdują się zawory typu USV-I, USV-M oraz USV-PV Zawór USV-I umożliwia wykonanie nastawy wstępnej oraz odcięcie pionu. Zawór jest dostosowany do montażu na przewodzie zasilającym. Dzięki opcji ograniczenia przepływu na zaworze może być ustawiony maksymalny przepływ w pionie. USV-M jest zaworem odcinającym, przeznaczonym do montażu na powrocie. Automatyczny zawór równoważący USV-PV umożliwia utrzymanie stałej różnicy ciśnień w pionie niezależnie od ciśnienia panującego w instalacji. Zapewnia to właściwy rozdział ciepła pomiędzy poszczególne piony i eliminuje szumy powstające przy przepływie.

Zawory do ciepłej wody użytkowej MTCV

Firma Danfoss przygotowała zawory do ciepłej wody, spełniające indywidualne wymagania. W tej grupie znajdują się zawory typu MTCV w 3 wersjach oraz  termostatyczny zawór mieszający TVM-W.Wersja A - podstawowa (regulacja strumienia cyrkulacyjnego c.w.u.)Wersja B - wersja podstawowa + moduł dezynfekcyjny BWersja C - wersja podstawowa + napęd + czujnik temperatury + CCR2. Zawór MTCV umożliwia termostatyczną regulację temperatury w zakresie 35 – 60 °C. Zawory MTCV mogą być rozbudowane o dodatkowe moduły, umożliwiające realizację dezynfekcji lub/i rejestrację temperatury:- moduł dezynfekcyjny B lub- rejestrator temperatur z funkcją nadzoru procesu dezynfekcji CCR2.

Materiały do pobrania