Elektrozawory odcinające do instalacji ppoż

wpis w: Bez kategorii | 0

Elektrozawory odcinające Danfoss idealnie wpisują się w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719), które dopuszcza możliwość przyłączania przyborów sanitarnych do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji (§25.8).  Zgodnie z §25.9 możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności powinna w budynku być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń. Powszechnie stosowanymi w takich aplikacjach zaworami odcinającymi są zawory elektromagnetyczne otwierane i zamykane poprzez załączanie i wyłączanie napięcia elektrycznego.

Sterowanie pracą zaworu może odbywać się w jeden z poniższych sposobów:
• Za pomocą wyłącznika elektrycznego umieszczonego w miejscu, do którego istnieje dostęp także w przypadku pożaru budynku.
• Poprzez sygnał ze sterownika instalacji przeciwpożarowej. Zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie wykrycia pożaru.

• Poprzez presostat mierzący ciśnienie w instalacji hydrantowej. Wówczas zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie wykrycia spadku ciśnienia w instalacji przeciwpożarowej.

Zalety stosowania zaworów elektromagnetycznych:
• Pomiar spadku ciśnienia za pomocą presostatu bezpośrednio w instalacji hydrantowej a nie w punkcie montażu zaworu na instalacji socjalno-bytowej, co zapewnia poprawność zadziałania
• Możliwość sterowania pracą zaworu bezpośrednio z systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP
• Kontrolowane odblokowanie wody bytowej przy zastosowaniu presostatu z funkcją “minimum reset”
• Układ ręcznego otwierania, który umożliwia ręczne otwarcie elektrozaworu – gwarancja dostawy wody w przypadku braku napięcia zasilania

Elektrozawory odcinające Danfoss EV220B 15-50

Elektrozawory odcinające Danfoss EV220B 60-100

Poniższa tabelka prezentuje numery katalogowe elektrozaworów odcinających dedykowanych do instalacji przeciwpożarowych.

Karta aplikacyjna

 

Nr kodu
Typ
Funkcja Przyłącze Ciśnienie różnicowe
032U7125 EV220B 25B G1E NC NC G1 0,3-16bar
032U7132 EV220B 32B G114E NC NC G1 ¼ 0,3-16bar
032U7140 EV220B 40B G112E NC NC G 1 ½ 0,3-16bar
032U7150 EV220B 50B G2E NC NC G2 0,3-16bar
016D6065 EV220B 65CI FL10E NC NC FL2 ½ 0,25-10bar
016D6080 EV220B 80CI FL10E NC NC FL3 0,25-10bar
016D6100 EV220B 100CI FL10E NC NC FL4 0,25-10bar
         
032U7127 EV220B 25B G1E NO NO G1 0,3-16bar
032U7134 EV220B 32B G114E NO NO G1 ¼ 0,3-16bar
032U7142 EV220B 40B G112E NO NO G 1 ½ 0,3-16bar
032U7152 EV220B 50B G2E NO NO G2 0,3-16bar
016D6065+032U0296 EV220B 65CI FL10E NO NO FL2 ½ 0,25-10bar
016D6080+032U0296 EV220B 80CI FL10E NO NO FL3 0,25-10bar
016D6100+032U0296 EV220B 100CI FL10E NO NO FL4 0,25-10bar